راست – درست ثبت نام کنندگان 100 میلیون کارخانه

راست – درست: ثبت نام کنندگان 100 میلیون کارخانه ماشین خودرو بازار ایران میلیون انتقال

گت بلاگز اخبار اجتماعی ارسال ایرادات هیات تطبیق به طرح ترافیک تازه مصوب شورای شهر با مستندات قانونی

معاون عمرانی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: تمامی مواردی که به عنوان ایراد قانونی بر مصوبات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به طرح تراف

ارسال ایرادات هیات تطبیق به طرح ترافیک تازه مصوب شورای شهر با مستندات قانونی

ارسال ایرادات هیات تطبیق به طرح ترافیک تازه مصوب شورای شهر با مستندات قانونی

عبارات مهم : ایران

معاون عمرانی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: تمامی مواردی که به عنوان ایراد قانونی بر مصوبات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به طرح ترافیک تازه گرفته می شود با ذکر مستند قانونی و مواد قانونی مربوطه به شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه می شود.

غلامحسین آرام در گفت وگو با ایسنا، در تشریح اعتراض اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ایرادات فرمانداری بر روی مصوبات شورا و عدم ذکر مستند قانونی و ماده واحده مربوطه جهت ایرادات خود گفت: در تمامی موارد، مستند قانونی و مواد قانونی ذکر می شود در همین مورد اخیر درخصوص طرح ترافیک تازه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز به ماده 44 قانون حمایت از جانبازان و افراد خاص استناد شده است است.

وی افزود: گاهی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس سیاست های عمومی تصمیمات خود را اتخاذ می کند. به عنوان نمونه اگر قیمت تورم 12 درصد است هنگامی که کالا یا خدماتی 100 درصد زیاد کردن داده می شود خوب طبیعتا باید اعتراض ایجاد کند لذا هیات تطبیق با این موارد مخالفت می کند و اعلام می شود نباید یکجا قیمت ها را بالاببریم در حقیقت فرمانداری به استناد سیاست های عمومی گاهی ایراداتی را به طرح ها وارد می کند.

ارسال ایرادات هیات تطبیق به طرح ترافیک تازه مصوب شورای شهر با مستندات قانونی

معاون عمرانی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به ترکیب هیات تطبیق فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز گفت: هیات تطبیق تازه پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت استثنا آینده نگری شده است است به شکلی که فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران رییس، فرمانداران ری، شمیرانات و پردیس نیز عضو آن هستند، همچنین یک نفر از اعضای شورای استان هم به عنوان نماینده شوراها معرفی می شود و نماینده قوه قضاییه نیز در این هیات به عنوان عضو حضور دارد. دبیری این هیات نیز بر عهده معاونت عمرانی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است.

اگر ایرادات فرمانداری به طرح ترافیک تازه اصلاح شود طرح قابل ابلاغ و اجراست

معاون عمرانی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد: تمامی مواردی که به عنوان ایراد قانونی بر مصوبات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به طرح تراف

وی تاکید کرد: اگر ایرادات فرمانداری به طرح ترافیک تازه اصلاح و یا کلا این موارد از بین بردن شود و به نوعی نظر هیات تطبیق تامین شود و با سیاست های عمومی دولت تطبیق داده شود، این طرح قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود. ما به کلیات طرح ایرادی نگرفتیم و شاید مورد تایید باشد؛ ولی اجرای آن در حوزه سیاست های شهرداری و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است و به این ترتیب اگر نظر هیات تطبیق تأمین شود اعتراضی نداریم.

وی ادامه داد: اگر نظر هیات تطبیق تأمین نشود و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اصرار بر مصوبه اولیه خود داشته باشند عنوان به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | قانونی | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz